Tra Cứu Đơn Mua

Bạn có 2 đơn hàng

 • Mã đơn hàng: #DH1024
 • Ngày đặt: 11:45 20-8-2019
 • Trạng thái: Đang giao
 • Ngày giao: Chưa xác định
 • Sản phẩm
 • Đơn giá
 • Số lượng
 • Thành tiền
 • Sơ mi kẻ cộc tay

  Size: M

 • 190.000đ

  290.000đ

 • 1
 • 190.000đ

 • Sơ mi kẻ cộc tay

  Size: M

 • 190.000đ

  290.000đ

 • 1
 • 190.000đ

 • Mã đơn hàng: #DH1024
 • Ngày đặt: 11:45 20-8-2019
 • Trạng thái: Đã giao
 • Ngày giao: 11:20 22-8-2019
 • Sản phẩm
 • Đơn giá
 • Số lượng
 • Thành tiền
 • Sơ mi kẻ cộc tay

  Size: M

 • 190.000đ

  290.000đ

 • 1
 • 190.000đ

 • Sơ mi kẻ cộc tay

  Size: M

 • 190.000đ

  290.000đ

 • 1
 • 190.000đ